Bewoners met dementie en psychiatrische problematiek hebben behoefte aan structuur, veiligheid en een huiselijke woonomgeving. In De Lauwers bieden we dit allemaal in de vorm van kleinschalig wonen in een omgeving waar de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk is, zoals het thuis was.

Wonen in De Lauwers

Wat vindt u in De Lauwers

De Lauwers is
een veilige omgeving
voor mensen met dementie.

14 aanleunwoningen

Diverse activiteiten

Groene omgeving

pointer
Lauwers 16
9204 GX Drachten

twt_icn   fb_icn   li_icn