Over De Lauwers

Het wooncomplex De Lauwers in Drachten is er voor mensen die te maken hebben met dementie of psychiatrische problemen. Door het kleinschalige karakter van De Lauwers speelt dit wooncomplex in op de behoefte naar structuur en veiligheid. De Lauwers biedt een herkenbare, huiselijke woonomgeving. Een plek om u thuis te voelen.

Gezamenlijk huis, eigen appartement

De Lauwers is een plaats waar mensen in één huis wonen, met een gezamenlijke huiskamer en keuken. Deskundige medewerkers zijn de hele dag aanwezig, om belevingsgerichte zorg te leveren. Daarnaast is er volop ruimte voor privacy. Iedere bewoner heeft een eigen comfortabel appartement.

Onze visie en werkwijze

Alles draait om mensen: cliënten, medewerkers, vrijwilligers, omwonenden, mantelzorgers en familie. Zij staan in onze zorg en service centraal. We willen een veilige omgeving bieden waar mensen verrast, verrijkt en verbonden worden. Waar iedereen zich thuis voelt en leeft zoals hij of zij dat wil. Een open houding naar onze omgeving speelt hierin een belangrijke rol.

Mooie omgeving

Wooncomplex De Lauwers is gebouwd in een mooie groene omgeving. De oplevering was eind november 2015 en in december 2015 werden de eerste bewoners verwelkomd.

Er is plaats voor twee groepen van zeven personen, die een vorm van dementie hebben. Daarnaast is er ruimte voor een groep van tien bewoners met een indicatie voor beschermd wonen en is er dagverzorging voor dementerende cliënten. Wooncomplex De Lauwers is een locatie van Zorggroep Liante.

Inloopspreekuur

Heeft u vragen over wonen in of nabij De Lauwers? Elke derde donderdag van de maand is er van 13.30 tot 15.00 uur een inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur bent u zonder afspraak van harte welkom voor informatie of advies. Dus heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, dagverzorging of aanleunwoningen? Of wilt u eens komen kijken hoe wonen in De Lauwers eruitziet? We kijken uit naar uw komst! Ook bent u welkom met vragen over ZorgThuis. De wijkverpleegkundige vertelt u er graag meer over.

Werken bij De Lauwers

Bij Zorggroep Liante werk je met je hoofd én met je hart. Je werkt in een inspirerende omgeving met boeiende mensen. Hier ben je welkom om te groeien en verder te komen in je vak. Werken, leren én genieten van je werk: daarvoor zit je bij ons helemaal goed.