Palliatieve zorg

De zorg tijdens de laatste fase van het leven kan complex en intensief zijn voor naasten. Als u weet dat u binnenkort afscheid moet nemen, dan is het wellicht fijn dat u en zij mogen vertrouwen op palliatieve zorg van Zorggroep Liante.

Een moeilijke periode

De tijd tussen het horen van slecht nieuws en het levenseinde is een lastige periode. Er komen veel zaken tegelijk op u af. Dit zijn vooral vragen over de invulling en het verloop van de laatste levensfase, maar ook praktische vragen als het bepalen van de plek om afscheid te nemen. Voor veel mensen is die plek hun eigen huis, in hun vertrouwde omgeving dus. Om dit mogelijk te maken, is professionele zorghulp een randvoorwaarde.  

Wat is palliatieve zorg?

Tijdens de laatste fase is het belangrijk om te streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit houdt in dat elke vorm van lijden aan de voorkant moet worden bestreden. Hoe? Door de situatie nauwlettend in de gaten te houden en zorgvuldig te beoordelen. Dit betekent palliatieve zorgverlening voor ons. Palliatief is afgeleid van ‘pallium’, wat staat voor ‘mantel’. Juist met die mantel van aandacht willen wij onze cliënten omringen, door altijd voor hen klaar te staan.  

Palliatieve zorg: meer dan het verlichten van pijn

De uitgebreide aandacht voor cliënten, die aan hun laatste levensperiode zijn begonnen, bestaat uit meerdere vormen van zorg. Wij beseffen dat lichamelijk lijden niet het enige is waar deze mensen mee te kampen krijgen. Naast het helpen verlichten van pijn zijn wij er ook om ondersteuning te bieden bij lastige vraagstukken. Sociaal, mentaal en geestelijk kunnen grote vragen ook flink dwarsliggen. En dit geldt natuurlijk net zo goed voor familieleden.

De regie in eigen hand

Zorggroep Liante vindt het belangrijk dat ook tijdens de laatste levensfase goed naar u en uw familie geluisterd wordt. Onze persoonlijk verzorgenden zijn er voor u; niet om de regie over te nemen, maar alleen om u op een waardige manier te begeleiden en ondersteunen. Daartoe verlenen zij diverse zorgtaken en tonen zij zich een betrokken en respectvolle begeleider.

Goede samenwerking

Hoewel één vaste professional van Liante de zorg voor u coördineert, zijn er zoveel meer mensen tijdens deze laatste levensfase bij u betrokken. U kunt hierbij natuurlijk denken aan uw eigen naasten, maar ook de huisarts, het medisch personeel van het ziekenhuis en soms zelfs andere zorgpartners werken op gepaste manier voor en met u samen. Zodoende kunnen we met z’n allen de zorg zo goed mogelijk naar persoonlijke behoeften organiseren. Bij die goede samenwerking hoort volgens ons ook een vast team van verzorgenden om u heen.

Meer informatie

U kunt een beroep doen op palliatieve zorg wanneer u in één van onze locaties woont. Palliatieve zorg zit in uw zorgpakket. Neem voor meer informatie contact op met uw contactverzorgende. Maar ook wanneer u thuis woont kunt u gebruik maken van palliatieve zorg. Bel ons gerust via 0516 568 770. We nemen de mogelijkheden graag met u door.

Ons zorgaanbod

U kunt bij De Lauwers kiezen uit verschillende diensten die gericht zijn op wonen, zorg en welzijn. Met dit aanbod zorgen wij ervoor dat u zich prettig, vertrouwd en thuis voelt: in uw eigen huis, in De Lauwers of in een van de andere woonzorgcentra van Zorggroep Liante.

Vorige
Volgende

Neem contact op

Meer informatie of vragen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of het contactformulier.